Du procentus nuo parduotų Vatikano reikmenų sumos skiriame  Lietuvos katalikų bažnyčiai remti.                                        © Visos teisės saugomos UAB Scantra 
MažasisVATIKANAS
Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas. Jonas Paulius II

Sveiki!

Vatikanas

 Valdant imperatoriui Neronui ant Vatikano kalvos buvo nukryžiuotas ir palaidotas Šv. Petras. Vėliau ant apaštalo kapo buvo pastatyta bazilika ir Vatikanas tapo piligrimų, traukiančių prie Šv. Petro kapo traukos centru.  Popiežiai Vatikane įsikūrė 1377 metais ir nuo to laiko popiežiai puošė ir gražino Vatikano kalvos statinius, stengėsi šventąją kalvą paversti garbinga Vyriausiojo katalikų bažnyčios Tėvo būstine. Ant Vatikano kalvos, esančios Italijos sostinės Romos vakaruose, įkurtas miestas-valstybe yra mažiausia pasaulio valstybė pagal plotą ir gyventojų skaičių.  Tačiau Vatikane yra svarbiausia katalikų Šventovė - Šv. Petro bazilika ir oficiali popiežiaus rezidencija - Vatikano rūmai.   Nuo Vatikano, kaip valstybės, skiriasi Šventasis Sostas, kuris vadovauja Katalikų Bažnyčiai visame pasaulyje, turinčiai virš 1,2 milijardo tikinčiųjų.

Vatikano dvasia

 Pajusti ypatingą didingumo atmosferą ir apsilankyti nors vieną kartą gyvenime didžiausioje pasaulyje ir puošniausioje Šv. Petro bazilikoje, pamatyti Siksto koplyčią, Vatikano rūmus, gausybę Vatikano muziejų yra kiekvieno tikinčiojo svajonė. Kiekvieno svajonė pavaikščioti po bazilikos aikštę, kurioje vyksta visos didžiosios katalikų šventės, išgirsti tradicinį sekmadieninį popiežiaus palaiminimą per Vatikano rūmų langą.  Kiekvienam svajonė neužmirštamam prisiminimui įsigyti bažnytinį reikmenį ar suvenyrą su popiežiaus ar Vatikano simbolika.
rožiniai, kryželiai, medalionai, medaliai, statulėlės, šventinti, Vatikano
© Visos teisės saugomos UAB Scantra
MažasisVATIKANAS
Tikėjimas – tai laisvės pasiūlymas. Jonas Paulius II

Sveiki!

Vatikanas

 Valdant imperatoriui Neronui ant Vatikano kalvos buvo nukryžiuotas ir palaidotas Šv. Petras. Vėliau ant apaštalo kapo buvo pastatyta bazilika ir Vatikanas tapo piligrimų, traukiančių prie Šv. Petro kapo traukos centru.  Popiežiai Vatikane įsikūrė 1377 metais ir nuo to laiko popiežiai puošė ir gražino Vatikano kalvos statinius, stengėsi šventąją kalvą paversti garbinga Vyriausiojo katalikų bažnyčios Tėvo būstine. Ant Vatikano kalvos, esančios Italijos sostinės Romos vakaruose, įkurtas miestas-valstybe yra mažiausia pasaulio valstybė pagal plotą ir gyventojų skaičių.  Tačiau Vatikane yra svarbiausia katalikų Šventovė - Šv. Petro bazilika ir oficiali popiežiaus rezidencija - Vatikano rūmai.   Nuo Vatikano, kaip valstybės, skiriasi Šventasis Sostas, kuris vadovauja Katalikų Bažnyčiai visame pasaulyje, turinčiai virš 1,2 milijardo tikinčiųjų.

Vatikano dvasia

 Pajusti ypatingą didingumo atmosferą ir apsilankyti nors vieną kartą gyvenime didžiausioje pasaulyje ir puošniausioje Šv. Petro bazilikoje, pamatyti Siksto koplyčią, Vatikano rūmus, gausybę Vatikano muziejų yra kiekvieno tikinčiojo svajonė. Kiekvieno svajonė pavaikščioti po bazilikos aikštę, kurioje vyksta visos didžiosios katalikų šventės, išgirsti tradicinį sekmadieninį popiežiaus palaiminimą per Vatikano rūmų langą.  Kiekvienam svajonė neužmirštamam prisiminimui įsigyti bažnytinį reikmenį ar suvenyrą su popiežiaus ar Vatikano simbolika.